Στις 21 Ιουνίου, η νέα διοίκηση της ΑΧΑ παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο «Φιλοδοξία 2020», στο πλαίσιο συνάντησης των μετόχων της εταιρείας στο Παρίσι. Ο Thomas Buberl, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, ανέφερε σχετικά: «Η Επικέντρωση – ο πρώτος στρατηγικός πυλώνας μας – αφορά στην ανάληψη ενεργειών σήμερα που θα διασφαλίσουν ότι θα προσφέρουμε στους επενδυτές μας ό,τι περιμένουν από εμάς. Θα αναπτύξουμε, επιπλέον, τη λειτουργία μας σε επιλεγμένους τομείς όπως οι εμπορικοί κίνδυνοι, και σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Ασία. Επίσης θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την αποδοτικότητά μας και τα περιθώρια τεχνικής κερδοφορίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα συμβάλλουν στον στόχο μας να έχουμε ετήσια ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα ανά μετοχή μεταξύ 3% και 7%, καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού πλάνου. Παράλληλα, ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής μας αφορά στον μετασχηματισμό της εταιρείας μας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την αυριανή μας ανάπτυξη».