Για γρήγορη ασφάλεια κατοικίας

Οι καταναλωτές ξεκινούν την εμπειρία της ασφάλισής τους μέσα από τον νέο διαδραστικό υπολογιστή ασφαλίστρων στον ιστότοπο της ΑΧΑ. Εκεί μπορούν να λάβουν μια πρώτη προσφορά προσαρμοσμένη στα δεδομένα τους ακόμα και από την οθόνη του κινητού τους, έχοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα μια σφαιρική εικόνα για να επιλέξουν τη σωστή ασφάλιση για τις ανάγκες τους με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, η εταιρεία θα τους προτείνει κάποιον ασφαλιστικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση της ασφάλισής τους. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί το επίπεδο υπηρεσιών της με ανταγωνιστικό κόστος ασφάλισης κατοικίας, βελτιώνοντας το τιμολόγιό της έως και 30%.