Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες και για πρώτη φορά ανακοινώνει σχετικούς δείκτες. Συγκεκριμένα, το 2015, 84% των κλήσεων προς την εξυπηρέτηση πελατών απαντήθηκαν εντός στόχου, μόλις 0,37 στους εκατό πελάτες εξέφρασαν κάποιο παράπονο, 89% των αποζημιώσεων υγείας πληρώθηκαν εντός 8 εργάσιμων ημερών και ο δείκτης ικανοποίησης συνεργατών έφτασε το 91%. «Η υψηλή ικανοποίηση των πελατών μας και των συνεργατών μας είναι ο πρωταρχικός, ο απόλυτος στόχος μας. Η απόφασή μας να δημοσιεύσουμε προς τους συνεργάτες μας, δείκτες εξυπηρέτησης πελατών είναι απόδειξη της σημασίας που δίνουμε στην ποιότητα εξυπηρέτησης και της διαφάνειας με την οποία λειτουργούμε», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ, Ερρίκος Μοάτσος.