Σύμφωνα με την κατάταξη των Best Global Brands

Κατά 14% αυξήθηκε αυτό το έτος η αξία της επωνυμίας, η οποία πλέον αποτιμάται σε 9,254 δισ. δολάρια και είναι μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις γαλλικές επωνυμίες. «Η αποστολή μας είναι να προστατεύουμε τους πελάτες μας, διαθέτοντας οποτεδήποτε και οπουδήποτε την εμπειρία μας στην ασφάλιση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που η AXA, στην 30η επέτειο της, κατάφερε να μπει στις 50 καλύτερες επωνυμίες παγκοσμίως. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους και τα δίκτυα διανομής που είναι οι ισχυρότεροι πρεσβευτές της AXA», ανέφερε η Veronique Weill, Διευθύντρια Λειτουργιών και μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του Ομίλου ΑΧΑ.