Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα και του στόχου να συμβάλλει για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η ABB δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τους πελάτες και προμηθευτές της, για να μειώσει τις εκπομπές ρύπων τους και να επιτύχει ένα ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στις δραστηριότητές της, έως το 2030.

Κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου, η ABB ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε σε τρεις πρωτοβουλίες υπό την καθοδήγηση του διεθνούς ΜΚΟ Climate Group, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο δράσης: EV 100 για ανεφοδιασμό του στόλου της με περισσότερα από 10.000 ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030, RE 100 για χρήση, στις εγκαταστάσεις της, 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, έως το 2030, και EP 100 για τον καθορισμό στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας και για συστήματα διαχείρισης ενέργειας.