Με καμπάνια σε τηλεόραση και σε άλλα Μέσα. H Α3 υπογράφει την καμπάνια για τις νέες οικολογικές κάψουλες του Caffé Volcano. Ο Caffè Volcano είναι ένα brand ευαισθητοποιημένο απέναντι στο περιβάλλον, επενδύοντας σε προϊόντα που το σέβονται και μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του, χωρίς καθόλου πλαστικό ή αλουμίνιο. Έτσι, κυκλοφορεί τις πρώτες οικολογικές, 100% […]

Με καμπάνια σε τηλεόραση και σε άλλα Μέσα.

H Α3 υπογράφει την καμπάνια για τις νέες οικολογικές κάψουλες του Caffé Volcano. Ο Caffè Volcano είναι ένα brand ευαισθητοποιημένο απέναντι στο περιβάλλον, επενδύοντας σε προϊόντα που το σέβονται και μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του, χωρίς καθόλου πλαστικό ή αλουμίνιο. Έτσι, κυκλοφορεί τις πρώτες οικολογικές, 100% κομποστοποιήσιμες και βιοδιασπώμενες κάψουλες και συσκευασίες στην Ελλάδα.

Με δημιουργικό όχημα τον ίδιο τον κόκκο του καφέ και έναν ευρηματικό εικαστικό τρόπο, η καμπάνια ρωτά τους ίδιους τους καταναλωτές, «Τι σκέφτονται όταν πίνουν τον καφέ τους». Το τηλεοπτικό βρίσκεται ήδη στον αέρα, ενώ η καμπάνια θα εξελιχθεί και με άλλα Μέσα και ενέργειες, έχοντας ως βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό απέναντι στο περιβάλλον.