Επιμελήθηκε εταιρική ταυτότητα, website και καμπάνια

Η Α3 δημιούργησε το όνομα και σχεδίασε το λογότυπο, την εταιρική ταυτότητα, καθώς και το website του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Κ3, το οποίο βοηθά τους ανθρώπους σε όλες τις πτυχές της ασθένειας και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, με υπηρεσίες τόσο για τους ίδιους, όσο και για την οικογένειά τους. Παράλληλα, η Α3 ετοιμάζει τη συνολική καμπάνια επικοινωνίας του και όλα τα υλικά επικοινωνίας του Κ3, προσφέροντας όλες τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς.