Στις προκλήσεις που αφορούν στο παρόν και στο μέλλον του τουρισμού αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του φορέα, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο Γ. Ρέτσος περιέγραψε τις δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ο τουριστικός τομέας από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, εστιάζοντας στις εξής 7 προκλήσεις: Υγειονομικό ζήτημα, Συνέχιση της στήριξης από πλευράς της Πολιτείας, με επιπλέον μέτρα, Στοχευμένες επενδύσεις, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικού θετικού αποτελέσματος στην αναπτυξιακή διαδικασία, Προτάσεις για επενδύσεις σε έργα δημοσίων υποδομών σε ολόκληρη την Ελλάδα (συνδεσιμότητα, βελτίωση τουριστικής εμπειρίας στον προορισμό, προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης), Ψηφιακός μετασχηματισμός, Στρατηγικές συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, Πλέγμα σχετικά με το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή και την αειφορία.