Οι 500 αυτές επιχειρήσεις εμφάνισαν μικρή μόνο υποχώρηση στον κύκλο εργασιών τους, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους. Πιο συγκεκριμένα, με τον κύκλο εργασιών τους κάλυψαν σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς στη βάση δεδομένων της ICAP,  εμφάνισαν το 2015 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των 10,8 δισ. ευρώ, συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 5,4 δισ. ευρώ το 2015, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για μία ακόμη φορά ζημιογόνο.

O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP Group, δήλωσε σχετικά: «Στη διάρκεια του περασμένου έτους η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά στα μέσα του έτους από την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, γεγονός που ανέτρεψε τις όποιες θετικές επιδόσεις είχαν καταγραφεί μέχρι τότε. Σε αυτή την αρνητική συγκυρία με κύριο χαρακτηριστικό το καθεστώς αβεβαιότητας και τις δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν εντυπωσιακά την κερδοφορία τους, παρότι οι πωλήσεις τους κατέγραψαν μικρή μείωση».