Η 3άλφα – Αφοι Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, στήριξε έμπρακτα το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες σίτισης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσέφερε 500 κιλά ρύζι και 500 κιλά φακές για τη σίτιση ασθενών και ιατρικού προσωπικού. Η νέα δράση ΕΚΕ της 3άλφα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για αλληλεγγύη και συμπαράσταση προς τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και προασπίζουν τη δημόσια υγεία.