Η 3αλφα προχώρησε στην υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στην Ελλάδα, η οποία μέχρι τώρα απαριθμεί 53 μέρη. Με την υπογραφή της συμφωνίας, η εταιρεία δεσμεύεται να συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, καθώς και στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.

Παράλληλα, θα συμπράξει στη διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό, αλλά και στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. Επιπλέον, ένας από τους στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετήσει η 3αλφα είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά στο φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων, καθώς και η διάδοση καλών πρακτικών για την μείωση του.