Η Ομάδα Παραγωγών 3αλφα βρέθηκε στο επίκεντρο του press trip που διοργάνωσε η 3αλφα στις αρχές της εβδομάδας, σε Καστοριά και Πρέσπες. Η Ομάδα Παραγωγών 3αλφα δημιουργήθηκε το 2009 και σήμερα αριθμεί πάνω από 300 μέλη, με παραγωγούς από 7 περιοχές από όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο του press trip, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τα Φασόλια Γίγαντες Μακεδονίας (Καστοριά), τα Φασόλια Πλακέ Μεγαλόσπερμα Πρεσπών ΠΓΕ και τα Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Πρεσπών ΠΓΕ, τόσο από στελέχη της εταιρείας όσο και από συνεργαζόμενους με αυτήν παραγωγούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα της επιλέγει τους σπόρους που ταιριάζουν στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής και έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Ιδιωτικό Πρωτόκολλο «3αλφα» το οποίο ακολουθείται από όλα τα μέλη της Ομάδας Ελλήνων Παραγωγών της και βασίζεται σε ορθές γεωργικές πρακτικές, που έχουν ως αποτέλεσμα: Προστασία περιβάλλοντος και αειφορία, σωστή χρήση πόρων (νερό, φυτοφάρμακα, λιπάσματα), μείωση του κόστους παραγωγής, ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, προστασία καταναλωτή, οικονομική στήριξη παραγωγού.

Παράλληλα, η 3αλφα μέσα από τις νέες συσκευασίες οσπρίων, προχώρησε επιπλέον στις εξής ενέργειες: Δημιουργία λογοτύπου της Ομάδας Ελλήνων Παραγωγών 3αλφα, χρυσή σήμανση πάνω στη συσκευασία, ώστε να ξεχωρίζει στο ράφι και αναγραφή του ονόματος του καλλιεργητή ή καλλιεργήτριας και του τόπου προέλευσης. Τη διοργάνωση του press trip, στο οποίο είχε την τιμή να συμμετέχει και το DF, επιμελήθηκε η Αία Relate.