Τη θέση ανέλαβε ο Γρηγόρης Μπάτης.

Ο Γρηγόρης Μπάτης, µε προϋπηρεσία 10 χρόνων στον χώρο των media, αναλαµβάνει τη θέση του Marketing Director στην 24Media. Το στέλεχος της 24Media, αναλαµβάνει τη διεύθυνση του marketing, µε σκοπό την ανάπτυξη του τµήµατος και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του οµίλου. Στόχος είναι η ανάδειξη του κάθε media brand µέσα στο digital περιβάλλον, η αξιοποίηση του event marketing, καθώς και η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας της 24Media.