Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), με την υποστήριξη του Capital.gr, πραγματοποίησαν στις 6 Απριλίου τη διαδικτυακή εκδήλωση «Η σημασία των κριτηρίων ESG για τις εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα. Προκλήσεις και Ευκαιρίες». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις τάσεις και εξελίξεις στον τομέα των ESGs, η προβολή της αναγκαιότητας εφαρμογής τους για λόγους διαφάνειας, βιωσιμότητας και χρηματοδότησης, καθώς και η παρουσίαση παραδειγμάτων και καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι 10 εταιρείες ενέργειας στην Ελλάδα με τις καλύτερες ESG επιδόσεις και, συγκεκριμένα, οι: ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Motor Oil, Mytilinaios Group, Terna Energy, Volton, ΔΕΠΑ, Enel, Volterra και We Energy.