Το νέο πρόγραμμα «Πράσινες Γειτονιές» εγκαινιάζουν ο τομέας απορρυπαντικών και προϊόντων οικιακής φροντίδας της Henkel Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος αειφορίας «Για Καλό», και τα My Market. Στόχος του είναι να ενισχυθεί ολιστικά η περιβαλλοντική συνείδηση και η έννοια της ατομικής ευθύνης στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, αναδεικνύει τη σημασία της ανάπτυξης της γνώσης σε περιβαλλοντικά θέματα και των βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, καλώντας τις τοπικές κοινωνίες να στηρίξουν και να προάγουν την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα εγκαινιάζεται, με την υποστήριξη του Δήμου Κορυδαλλού με μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, το 2021-2022, σχεδιάζεται το 1ο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης, με τη συμμετοχή των δημοτικών σχολείων του Δήμου.