Στην εκπόνηση μελέτης για τις χορτοφαγικές συνήθειες των Ελλήνων προχωρά ο Σύλλογος Ελλήνων Χορτοφάγων (Hellas Veg) σε συνεργασία με την Kantar Ελλάδας ΑΕ. Η έρευνα θα καταγράψει την προτίμησή των Ελλήνων σε ζωικές ή φυτικές πρωτεΐνες.

Μέσω αυτής της μελέτης θα αναδειχθεί, όπως τονίζει ο Σύλλογος, για πρώτη φορά η ακριβής καταναλωτική τάση των ελληνικών νοικοκυριών σε θέματα που σχετίζονται με τη χορτοφαγία, την κρεατοφαγία, την κατανάλωση ιχθυρών και αυγών.

Η μελέτη στοχεύει επίσης στην ποσοτικοποίηση των προτιμήσεων και στη σύγκριση τους με τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή πολιτική κατά του καρκίνου, αλλά και τις διεθνείς τάσεις για την υγιεινή διατροφή. O Σύλλογος Ελλήνων Χορτοφάγων (Hellas Veg), ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2021 με βασικό στόχο την προώθηση της χορτοφαγίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.