Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Η ιστορία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και της παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων στη χώρα μας από ξένες φαρμακευτικές εταιρείες καταγράφονται για πρώτη φορά σε μια ειδική έκδοση που επιμελείται το Health Daily και η οποία έχει τίτλο «Παραγωγή και Εμπορία Φαρμάκου στην Ελλάδα: Ιστορία-Ανάπτυξη-Όραμα».

Η έκδοση βασίζεται σε έρευνα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις με σημαντικές μορφές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και της οικονομίας και καλύπτει την πορεία από τις παραδοσιακές θεραπείες στα βιομηχανοποιημένα σκευάσματα, την απαρχή των πρώτων βιομηχανικών μονάδων στη μεταπολεμική Ελλάδα και την εξέλιξη των σύγχρονων φαρμακοβιομηχανιών. Καλύπτει επίσης τη σύγχρονη ανάπτυξη του κλάδου, τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση, την εξαγωγική δυναμική που έχει αναπτύξει και την ανάδειξή του, μέσω των επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία που πραγματοποιούν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της έκδοσης θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι επιχειρήσεις του κλάδου και θα συμπεριληφθούν συνεντεύξεις με τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τους ιδρυτές κάποιων εκ των σημαντικότερων μονάδων, καθώς και εκπροσώπους και ιστορικά στελέχη ξένων φαρμακευτικών εταιρειών, που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας φαρμάκου. Στην έκδοση παρουσιάζονται άρθρα και συνεντεύξεις από σημαντικές προσωπικότητες της βιομηχανίας και της οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Παύλος Γιαννακόπουλος, Σταύρος Δέμος, Βασίλης Πενταφράγκας, Νικόλαος Ρασσιάς, Βασίλης Κάτσος, Ιουλία Τσέτη, Δημήτρης Παπαδημητρίου-υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι πρόεδροι ΣΕΒ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, PhRMA (Pharma Innovation Forum), ΙΣΑ, ΠΙΣ, ΠΦΣ, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί κ.ά.