Ανέλαβε ο Simon Gunning

(ΛΟΝΔΙΝΟ)  Αναφερόμενος στη θέση που αναλαμβάνει, ο Gunning τόνισε σχετικά: «Οι διαφημιστικές οφείλουν να επεκτείνουν τις ικανότητές τους στη λειτουργία, τον έλεγχο και τη βελτίωση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών τους». Προτού συνεργαστεί με την BBH, ο Gunning ασκούσε  καθήκοντα Global Head of Digital για τα brands της Bacardi, με βασική αρμοδιότητα τη χάραξη της digital στρατηγικής για τα Bacardi Rum, Grey Goose, Bombay Sapphire και Martini.