Ακυρώσεις και αναβολές συνεδρίων σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω του COVID-19.

Προτάσεις του συνδέσμου προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Ακυρώσεις και αναβολές συνεδρίων σημειώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω του COVID-19. Οι επαγγελματίες οργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων, τα συνεδριακά κέντρα, τα ξενοδοχεία και όλα τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα βρίσκονται σε περίοδο διαχείρισης έντονης κρίσης. Η πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναστολής των συνεδρίων για 4 εβδομάδες (που θα επαναξιολογηθεί πριν τη λήξη της), θα έχει συνέπειες και επιπλέον αναβολές σε βάθος εξαμήνου τουλάχιστον, που είναι αναμφισβήτητα μεγάλο πλήγμα για τον κλάδο.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων, HAPCO, παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους σχετικούς φορείς διεθνώς ώστε να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά του. Σύμφωνα με τον HAPCO, σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία, η στήριξη της οργανωμένης Πολιτείας είναι απαραίτητη και στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος έχει προχωρήσει σε σειρά προτάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία και τους σχετικούς φορείς (ΣΕΤΕ, ΞΕΕ, ΠΟΞ, FEDHATTA, HATTA, EΞΑ, ACVB, TCB κ.ά.).

Συγκεκριμένα, προτείνει:
• Ευέλικτη αντιμετώπιση πληρωμών και ακυρωτικής πολιτικής για συνέδρια που αναβάλλονται ή ακυρώνονται/άρση ακυρωτικών.

• Άρση των περιορισμών, ημερομηνίες διεξαγωγής και προορισμοί, που ισχύουν σε ΕΟΦ και ΣΦΕΕ για τα επιστημονικά/ιατρικά συνέδρια μέχρι την οριστική άρση των μέτρων που αφορούν στον COVID-19 διεθνώς.

• Υποστήριξη των προμηθευτών του κλάδου ώστε να μπορούν να λειτουργούν ευέλικτα στην αναβολή των υπηρεσιών τους για συνέδρια που αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν.

• Υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου, τουριστικά γραφεία PCO, DMC, και όσους εμπλέκονται στην οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, που ακόμα και στις περιπτώσεις αναβολών σηκώνουν μεγάλο μέρος της οικονομικής ζημιάς, μιας και έχουν προκαταβάλλει αρκετές εβδομάδες πριν την ακύρωση/αναβολή το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους της εκδήλωσης (60-75% σε όλους τους προμηθευτές).

• Οικονομική υποστήριξη του κλάδου, με επιδοτήσεις μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων υποχρεώσεων.