Δημιουργείται από το Campaign και την Outdoor Ad Association

(ΛΟΝΔΙΝΟ) Ειδική Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται, μεταξύ άλλων από τους Danny Brooke-Taylor της Dare, Daren Rubins της PHD και Bob Wootton της ISBA, θα κάνει την προεπιλογή από τα υποψήφια έργα που θα έχουν αποσταλεί. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το ποια έργα θα ενταχθούν στο Hall of Fame θα παρθεί από το κοινό. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό έχει οριστεί η 24η Ιανουαρίου -στο www.outdoorhalloffame.co.uk– ενώ η ψηφοφορία του κοινού θα αρχίσει στις 9 Φεβρουαρίου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Hall of Fame θα επιλεγούν billoboards από τη δεκαετία του ’60 και έπειτα.