Την τελευταία της εφαρμογή προηγμένων αλγορίθμων και αυτοαναπτυσσόμενης τεχνολογίας ομιλίας στο πεδίο της προσβασιμότητας παρουσίασε η Xiaomi. Η τεχνολογία Text-to-Speech, η οποία αναπτύχθηκε από το Xiaomi AI Lab, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας μοναδικής και προσαρμοσμένης φωνής για χρήστες με διαταραχές λόγου.

Έτσι, ο χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί, χρησιμοποιώντας τη «δική του φωνή» αντί για την τυποποιημένη ηλεκτρονική φωνή.

Ως μέρος του προερευνητικού έργου «Own My Voice», επικεφαλής του οποίου είναι η Xiaomi Technical Committee, η προσπάθεια καταδεικνύει, σύμφωνα με την εταιρεία, τη δέσμευσή της στο «Tech for Good» και την επίτευξη του στόχου της «να μπορεί ο κόσμος να απολαύσει μια καλύτερη ζωή μέσω καινοτόμων τεχνολογιών».