Η Boston Consulting Group (BCG) περιέλαβε τη Xiaomi ως μια από τις «50 Most Innovative Companies of 2022», στη σχετική λίστα της. Όπως επισημαίνει η Xiaomi, η κατάταξη αυτή αναγνωρίζει, αφενός, τη δέσμευση της εταιρείας για επιδίωξη της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας και αφετέρου την ενδυνάμωση του κλάδου έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας.

Η κατάρτιση της λίστας Most Innovative Companies της BCG βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό σε έρευνα άνω των 1.500 στελεχών στον τομέα της καινοτομίας, παγκοσμίως, και φέτος διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2022.

Η έρευνα εκτιμά την επίδοση της εκάστοτε εταιρείας σε τέσσερις βασικούς τομείς: global mindshare, industry peer view, industry disruption and value creation.