Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξής της στην Ευρώπη, η παγκόσμια εταιρεία πληρωμών Worldline ολοκλήρωσε την εξαγορά του δικτύου αποδοχής και διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες Cardlink ΑΕ.

Η Cardlink διαθέτει στην ελληνική αγορά περισσότερα από 240.000 τερματικά και 10.000 καταστήματα e-commerce, προσφέροντας υπηρεσίες όπως POS, online πληρωμές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Worldline θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας την πρόσβαση στο δίκτυο αποδοχής πληρωμών, διευρύνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και συνάπτοντας σχέσεις με τοπικές τράπεζες.

O Γιώργος Δρυμιώτης, νυν CEO της Cardlink, θα παραμείνει CEO και μέτοχος, υπεύθυνος για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Worldline στην Ελλάδα και με μια ομάδα άνω των 100 νέων εργαζομένων.