Για τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιών του δημόσιου τομέα

Στον εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του δημόσιου τομέα μέσω του έργου Σύζευξις ΙΙ καλείται να συμμετέχει η Wind, ως ένας από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Το έργο έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη. Σκοπός είναι να συνδεθούν 34.000 κτήρια φορέων του δημοσίου, με τις δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν πλέον να επικοινωνούν μεταξύ τους με ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο.

«Στη Wind, ως ένας ολοκληρωμένος πάρoχος υπηρεσιών Σταθερής, Κινητής, Ίντερνετ και Τηλεόρασης, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουμε στο έργο και να δώσουμε αξία με τις υποδομές μας, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους μας» δήλωσε ο Hermann Riedl, Chief Business & Digital Transformation Officer της Wind. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι κλήθηκαν να υπογράψουν τις συμβάσεις-πλαίσιο με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη των μειοδοτικών εκτελεστικών διαγωνισμών.