Μειοδότης 4 εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο «Σύζευξις ΙΙ – Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, ύψους 42 εκατ. ευρώ αναδείχθηκε η Wind, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη διασύνδεση, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς, μεγάλου αριθμού φορέων του Δημοσίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επικοινωνίας για τρία έτη.