Στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην κλιματική αλλαγή προτρέπει η World Federation of Advertisers να βρεθούν οι marketers, καλώντας τους να υπογράψουν το νέο της «Planet Pledge». Η πρωτοβουλία έχει στόχο να θέσει τους marketers σε θέση, από την οποία θα μπορούν να βοηθήσουν τα brands να απαντήσουν απέναντι στη κλιματική αλλαγή, να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες στην ευρύτερη αγορά του marketing και να συμβάλλουν, ώστε οι καταναλωτές να λειτουργούν περισσότερο βιώσιμα, όταν χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το Planet Pledge λανσαρίστηκε αυτήν την εβδομάδα, στο πλαίσιο της Global Marketer Week, ώστε να συμπέσει και με τη νέα έρευνα του φορέα με τίτλο «Marketing and Sustainability: Closing the Gaps».

Στα ευρήματα της έρευνας υπάγεται και το γεγονός ότι, αν και οι marketers πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν δύναμη για την αλλαγή, το marketing, ως λειτουργία, συχνά καθυστερεί άλλες λειτουργίες, εντός του κλάδου. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να γεφυρώσει το κενό, ενθαρρύνοντας τους CMOs να αναλάβουν δράση σε 4 τομείς: Δέσμευση στην καμπάνια «Race to Zero» τόσο εσωτερικά, όσο και στο supply chain, Αύξηση της ικανότητας των οργανισμών marketing να ηγηθούν κατά της κλιματικής αλλαγής, Εστίαση της δύναμης, την οποία διαθέτουν οι επικοινωνίες marketing, για μια πιο βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά, και Ενίσχυση της αξιοπιστίας του marketing περιβάλλοντος.