Για τα projects που υλοποίησε σε έναν χρόνο συνεργασίας

Η HubSpot είναι μια παγκόσμια αναγνωρισμένη πλατφόρμα online marketing και sales που παρέχει στις εταιρείες όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να προσελκύσουν νέους πελάτες μέσω του Internet, ακολουθώντας τη μέθοδο του Inbound Marketing. To Inbound Marketing είναι μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που ενσωματώνει όλες τις ενέργειες του digital marketing στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής, με προκαθορισμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Wedia είναι το πρώτο Digital Agency στην Ελλάδα που συνεργάστηκε με τη HubSpot, προσφέροντας έτσι στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες Inbound Marketing, Web Design, Consulting, Web Development και Search Engine Optimization.