Η οικογένεια της Weber Shandwick μοιράζεται με τους πελάτες, αλλά και με συναδέλφους όλων των αγορών, την εμπειρία της και τις αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές, εν μέσω των μέτρων καραντίνας και διαχείρισης κρίσης που καλούνται να εφαρμόσουν. Με οδηγό την κινεζική εμπειρία, η εταιρεία υποδεικνύει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους.

Στη διαχείριση των συνεπειών του κορωνοϊού.

Η οικογένεια της Weber Shandwick μοιράζεται με τους πελάτες, αλλά και με συναδέλφους όλων των αγορών, την εμπειρία της και τις αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές, εν μέσω των μέτρων καραντίνας και διαχείρισης κρίσης που καλούνται να εφαρμόσουν. Με οδηγό την κινεζική εμπειρία, η εταιρεία υποδεικνύει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους.

Συγκεκριμένα, αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να επικεντρώνονται κυρίως στην ευημερία των εργαζομένων τους και να συμβάλλουν στη δημόσια ασφάλεια. Οι εταιρείες πρέπει να παραμένουν πιστές στις αξίες τους και να δρουν με υπευθυνότητα ακόμα και πέρα από τα εταιρικά τους όρια. Πρέπει να συνεχίσουν να αξιολογούν τις ομάδες διαχείρισης κρίσεων, να αποδίδουν τους ρόλους και τις περιοχές ευθύνες τους και να δημιουργούν νέους διαύλους επικοινωνίας για να προσεγγίσουν τον καθένα σε ολόκληρη την επιχείρηση».