Στις 29 και 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Έργου Precept στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020. Το έργο συντονίζει η εταιρεία Watt+Volt ορίζοντας ως συντονιστή τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 15 εταίρους από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο Precept φιλοδοξεί να μετατρέψει τις συμβατικές και ενεργοβόρες κατοικίες σε διαδραστικές και «έξυπνες», με σχεδόν μηδενικό κόστος μετασχηματισμού και συντήρησης. Η δράση στοχεύει σε μείωση των δαπανών κατά 15%, ενισχύοντας ταυτόχρονα την άνεση των καταναλωτών.