Θέλοντας να υποστηρίξει έμπρακτα αυτά τα παιδιά μέσω του έργου του The HOME Project, η προσφορά της V+O αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα: στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και προβολής για την ανάδειξη του έργου του The Home Project μέσω δελτίων Tύπου, συνεντεύξεων, αρθρογραφίας, δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού και διοργάνωσης εκδηλώσεων, στη δημιουργία ομάδων εθελοντών – εργαζομένων της V+O, που αναλαμβάνουν τόσο τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχαγωγία των παιδιών στους ξενώνες, όσο και τη συνοδεία τους σε εκδηλώσεις και δημιουργικές -εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε χώρους εκτός των ξενώνων, και στη μηνιαία συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τα παιδιά του The Home Project με τη δημιουργία ειδικών σημείων συλλογής στα γραφεία της εταιρείας.