Μια ελληνική καινοτομία είναι η πρώτη διεθνώς που έχει αξιολογηθεί ότι προσφέρει υψηλής αποτελεσματικότητας αντιικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες στις βαμμένες επιφάνειες, σύμφωνα με τρία ευρωπαϊκά εργαστήρια. Πρόκειται για την τεχνολογία Vairo Healthcare Technology, η οποία αναπτύχθηκε στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Vitex ΑΕ και δίνει απάντηση στις απαιτήσεις που επέβαλε η πανδημία.

Με την τεχνολογία Vairo, το χρώμα αναστέλλει την ανάπτυξη ιών και βακτηρίων – μεταξύ των οποίων και ο SARS-CoV2 – και εκμηδενίζει σχεδόν τη δυνατότητα μετάδοσής τους, μέσω των βαμμένων επιφανειών. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε με την «έξυπνη» ενσωμάτωση αντιμικροβιακών δομών στη σύνθεση του χρώματος βασισμένων σε ιόντα αργύρου, αλλά και με την αξιοποίηση του φαινομένου της διεπιφανειακής τάσης.