«Βάφει» 10 νοσοκομεία σε 5 χώρες.

Η Vitex AE ανακοίνωσε τη συνολική στρατηγική κοινωνικής ευθύνης που χάραξε λόγω της πανδημίας από τον Covid-19. Πρωταρχικός στόχος ήταν η διαφύλαξη της υγείας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα και επιπλέον μέτρα, όπως η αυξημένη τηλεργασία και τα επιδόματα βενζίνης για αποφυγή χρήσης των ΜΜΜ. Παράλληλα, στόχος είναι να προφυλαχθεί η απασχόληση και οι αποδοχές των εργαζομένων της.

Στηρίζοντας την προσπάθεια του προσωπικού υγείας, ανέλαβε τη δωρεάν παροχή πιστοποιημένων αντιμικροβιακών χρωμάτων σε 5 νοσοκομεία στην Ελλάδα και σε νοσοκομεία σε κάθε χώρα όπου απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή σε Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Συνολικά, η Vitex «βάφει», με τη συγκεκριμένη δωρεά, περισσότερα από 1.000 δωμάτια σε περισσότερα από 10 νοσοκομεία σε 5 χώρες.