Μια πρωτοβουλία για την ψηφιακή ενεργοποίηση 8 εκατομμυρίων μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την υποστήριξη των κοινοτήτων τις οποίες εξυπηρετούν ανακοίνωσε η Visa Inc., στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάκαμψης από την πανδημία του Covid-19. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Visa δεσμεύεται να υποστηρίξει την ψηφιακή μετάβαση επιπλέον 50 εκατομμυρίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η πρωτοβουλία παρέχει υποστήριξη σε τρεις στρατηγικούς τομείς: δίνει τη δυνατότητα στις ΜμΕ να χτίσουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία, πόρους και συμβουλές, ενισχύει τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν από τις ψηφιακές πληρωμές και συνεργάζεται με τους εταίρους της για να αυξήσει τον αριθμό των σημείων όπου οι καταναλωτές μπορούν να πληρώσουν με κάρτα ή με κινητό τηλέφωνο, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους καταναλωτές να υποστηρίξουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί την παγκόσμια δέσμευση του Visa Foundation για παροχή χρηματοδότησης 210 εκατ. δολαρίων για την ανάκαμψη από την πανδημία και την κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα επόμενα 5 χρόνια.