Τη θέση του Director, Sustainability & Innovation στη Valuecom ανέλαβε πρόσφατα ο Τάκης Καραγιάννης. Προέρχεται από την Ogilvy, στην οποία διατέλεσε Senior Account Manager τα τελευταία δύο χρόνια. Στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, κατείχε τη θέση του Senior Account Manager και στο V+O Group.