Η UPS ανέθεσε στην Kim Ruymbeke τη θέση της νέας Προέδρου της UPS Ανατολικής Ευρώπης. H Kim, η οποία βρίσκεται στην ομάδα της UPS από το 2003, ξεκινώντας να εργάζεται ως στέλεχος στον τομέα των χρηματοοικονομικών στα γραφεία της εταιρείας στο Βέλγιο, αποτελεί την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αντίστοιχη θέση στην ιστορία της εταιρείας.

Στον πιο πρόσφατο ρόλο της δε, ως Finance and Accounting Vice President για την Ευρώπη, υλοποίησε το επίσημο πλάνο Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης της εταιρείας για την περιοχή. Από τη θέση της Προέδρου, θα εργάζεται για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των αποστολών σε ορισμένες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

«Η σημασία του παγκόσμιου εμπορίου στη διατήρηση και την ανάπτυξη της οικονομίας με βιώσιμους δείκτες είναι καίρια και αδιαμφισβήτητα στρατηγικής σημασίας», δήλωσε η ίδια για τον νέο ρόλο της.