Για την υιοθέτηση επιστημονικά καθορισμένων στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων δεσμεύεται η United Group, μητρική της Forthnet. Για αυτό θα βασιστεί στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBT) για την εταιρική δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η εταιρεία έχει στη διάθεση της 24 μήνες για να διαμορφώσει έναν στόχο, να τον υποβάλει στην πρωτοβουλία και να τον δημοσιοποιήσει. «Η ένταξη στην πρωτοβουλία συνιστά για εμάς ευκαιρία να καινοτομούμε και να συνεργαζόμαστε με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση, ώστε να επιφέρουμε αλλαγές οπουδήποτε δραστηριοποιείται η United Group», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της United Group, Victoriya Boklag.