Πρόκειται για ένα μεγάλο εύρος χώρων που περιλαμβάνουν τα γραφεία, τα σημεία έρευνας και ανάπτυξης τα data centers, τα κέντρα διανομής και τις αποθήκες, σε Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Νότια και Βόρεια Αμερική. Όραμα της εταιρείας ήταν να φτάσει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανανεώσιμη ενέργεια μέχρι το 2020 και η επίτευξή του αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον απώτερο στόχο της, να γίνει ολοκληρωτικά carbon-neutral μέχρι το 2030.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις στα προγράμματα βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία έχουν αποδώσει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της τάξης του 28% και περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ανά τόνο παραγωγής στο μισό, τα τελευταία 11 χρόνια. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν μέρος της πολιτικής της εταιρείας ως μέλος του συνασπισμού εταιρειών RE100, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιούν ανανεώσιμη ενέργεια και να ενθαρρύνουν ολόκληρο το οικοσύστημα.

Εφαρμόζει επίσης μεθόδους όπως ο εσωτερικός «φόρος άνθρακα» 40 ευρώ ανά τόνο εκπομπών, χρήματα που επενδύονται σε projects με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η Unilever πέτυχε τον στόχο στηρίζοντας τις αγορές ανανεώσιμης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, αλλά και μέσα από εταιρικές συμφωνίες αγοράς ενέργειας.
(Πηγή: AdWeek)