Ιδιωτικότητα και διαφάνεια βασικές προτεραιότητες

Ευθυγράμμιση με το μοντέλο cross media measurement ζητά από τους publishers η Unilever.

Στο Advertising Week New York, ο Luis di Como, Executive Vice-President of Global Media της εταιρείας, τόνισε την ανάγκη για μια συστηματοποιημένη προσέγγιση του cross-platform media spend, ζητώντας από τους εκδότες να μοιραστούν τη φιλοσοφία της σχετικά με τη μέτρηση και επαλήθευση στο διαφημιστικό τοπίο.

Σε μια προσπάθεια καταγραφής του reach και της συχνότητας στις διαφορετικές συσκευές, ο di Como πρότεινε οι publishers να συντονιστούν με την πολιτική της Unilever, που δίνει προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα και στη συνέχεια να συνεργαστούν με τρίτες εταιρείες προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά του, αν επιθυμούν να συνεργαστούν με τη Unilever.

«Χρειάζεται να κάνουμε ανακατατάξεις στο επενδυτικό μας πλάνο προκειμένου να δούμε ποιοι μοχλοί οδηγούν σε υψηλότερες αποδόσεις», σχολίασε ο di Como. Ανάμεσα σε αυτούς, αναγνώρισε το voice, το οποίο, συμφωνά με τον ίδιο, αν και βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα αναμένεται να μετασχηματίσει τη βιομηχανία στα επόμενα δέκα χρόνια.
(Πηγή: ΤheDrum)