Ο οργανισμός πιστοποίησης και επιθεωρήσεων TÜV Austria Hellas αποτελεί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τον πρώτο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι αξιολογήθηκαν και διαπιστεύθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37301.

Η νέα υπηρεσία της TÜV Austria Hellas για το πρότυπο ISO 37301 που αφορά στον έλεγχο για την κανονιστική συμμόρφωση των οργανισμών, απευθύνεται στους οργανισμούς που επιδιώκουν σταθερή τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και τους εξοπλίζει με ένα σύνολο εργαλείων (πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους), που τους επιτρέπει να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια κουλτούρα συμμόρφωσης.

Επίσης, η εταιρεία στηρίζει τους επαγγελματίες «Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης» ή τα στελέχη που μετέχουν σε σχετικές μονάδες, μέσω της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων τους με το διαπιστευμένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, σχήμα πιστοποίησης «Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officer)».