Το νέο σχήμα πιστοποίησης «OK Vegan», το οποίο καθορίζει τις ουσίες από τις οποίες θα πρέπει τα προϊόντα ενός οργανισμού να είναι πλήρως απαλλαγμένα, προκειμένου να συμμορφώνονται με τη vegan ιδεολογία, όπως ορίζει το Διεθνές Πρότυπο ISO 23662:2021, παρουσίασε ο οργανισμός πιστοποίησης και επιθεωρήσεων TÜV Austria Hellas.

Το σχήμα πιστοποίησης έχει στόχο την πρόληψη και μείωση των χρησιμοποιούμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης, προς αποφυγή όλων των πιθανοτήτων «μόλυνσης» των χορτοφαγικών (vegan) προϊόντων από ύλες και συστατικά ζωικής προέλευσης.

Τα πιστοποιημένα δε προϊόντα έχουν άμεση συσχέτιση με προμηθευτές και συνεργάτες υλικών, οι οποίοι συμμετέχουν κατά την παραγωγή και τυποποίηση των τροφίμων. Το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης «OK Vegan» αναπτύχθηκε από την TÜV Austria Hellas, σε συνεργασία με τη Vegan Life.