Τη νέα πλατφόρμα ειδικού σκοπού για τη νομοκανονιστική συμμόρφωση παρουσιάζει ο οργανισμός πιστοποίησης και επιθεωρήσεων, TÜV Austria Hellas, με στόχο να δημιουργήσει ολοκληρωμένες λύσεις στο πλαίσιο ενός ολιστικού μοντέλου συμμόρφωσης που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα έχει στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη των επιχειρήσεων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Αποτελεί δε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ένα σύγχρονο, εύχρηστο, ασφαλές και φιλικό εργαλείο, προσδίδοντας αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε οργανισμό που το επιλέγει. Κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με τις ανάγκες της, ανάμεσα στα 3 διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας Core, Advanced και Premium level.

Ας σημειωθεί ότι η πλατφόρμα ειδικού σκοπού, με την προστιθέμενης αξίας υπηρεσία ελέγχου και αξιολόγησης ετικετών/επισήμανσης (labelling), η οποία ήδη περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εταιρείας, προσφέρει προσαρμοσμένες υπηρεσίες νομοκανονιστικής συμμόρφωσης ανάλογα με τον χώρο δραστηριότητας κάθε οργανισμού.