Ιδιαίτερη πρόοδος σημειώθηκε το 2013, επισημαίνει η εταιρεία

«Η επίτευξη περιβαλλοντικής υπεροχής αποτελεί μέρος της εταιρικής στρατηγικής με χρονικό ορίζοντα το 2020, επειδή θεωρούμε ότι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον της εταιρείας και των πελατών μας. Προωθούμε την περιβαλλοντική απόδοση σε κάθε βήμα της λειτουργίας μας, από τον εφοδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας και συσκευασίας έως τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που παρέχονται στους πελάτες», δήλωσε ο Claes Du Rietz, Αντιπρόεδρος επί Περιβαλλοντικών Θεμάτων στην Tetra Pak.