Η εταιρεία Synapsecom Telecoms προχώρησε πρόσφατα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την αναβάθμιση του Data Center της στη Θεσσαλονίκη και την είσοδο στην αγορά των Virtual Private Servers (VPS) υπηρεσιών, σε  ανταγωνιστικές τιμές.