Στους κύριους ομιλητές ήταν o Σπύρος Τριβυζάς, Managing Director, που έδωσε συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των κριτηρίων επιλογής ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου.