Για τον μετασχηματισμό των χώρων εργασίας.

Την υπηρεσία Humans Matter εγκαινιάζει η Stirixis Group, σε συνεργασία με τον όμιλο GEP, τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας εργασίας στην Ελλάδα. Το Humans Matter δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει άμεσα τον επιτυχή και ασφαλή μετασχηματισμό των χώρων εργασίας, ώστε να απαντούν στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται από την πανδημία Covid-19.

Παράλληλα, η Stirixis Group μελετά και συμβουλεύει βάσει των νέων τάσεων και συνθηκών την μεσοπρόθεσμη επανατοποθέτηση και εξέλιξη των χώρων εργασίας, με σκοπό την αύξηση της απόδοσής τους. Η υπηρεσία προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, παρέχοντας καθοδήγηση, σχεδιασμό, οργάνωση, καθώς και πιστοποίηση της εφαρμογής, προκειμένου οι οργανισμοί να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη νέα πραγματικότητα. Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες όπως γραφεία, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης.