Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ι.Επ “η υποστήριξη της Solid Communications από την ίδρυση του Ι.Επ μέχρι και σήμερα ως εταιρεία-μέλος υπήρξε πολύτιμη. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η απόφαση του Σταύρου Λεούση να συνεχίσει να συμβάλει η Solid Communications στο έργο του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, ως Υποστηρικτής”. Τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την υποστήριξη αυτή, που “δείχνει ότι το έργο που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Επικοινωνίας στα  έξι χρόνια λειτουργίας του, βρίσκει απήχηση στον κόσμο των εταιρειών επικοινωνίας”.