Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Socialab συνεργάστηκε με τον φωτογράφο Βασίλειο Μιχαήλ, δημιουργώντας μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζουν μπαταρίες οχημάτων εγκαταλελειμμένες σε διαφορετικά φυσικά τοπία. Με αυτόν τον τρόπο η Socialab θέλησε να δείξει, ότι αν αφήσουμε την μπαταρία σε κάποιον που δε φροντίζει για τη σωστή ανακύκλωσή της, τότε αυτή καταλήγει επιβλαβής τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Το Green Mission στοχεύει να αλλάξει την νοοτροπία του κοινού και να συμβάλει στην μείωση του προβλήματος. Με την καμπάνια αυτή, η Socialab επιτυγχάνει να προκαλέσει την ευαισθητοποίηση του κοινού και να τονίσει τη σημασία της ορθής και υπεύθυνης ανακύκλωσης των μπαταριών μολύβδου-οξέως, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση του brand awareness για τη δράση του Green Mission, η οποία δεσμεύεται για τη σωστή ανακύκλωση όλων των μπαταριών που συλλέγονται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.