Στηρίζει το αντίστοιχο Διεθνές Κέντρο της Cisco

Η Samsung Electronics Hellas, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με τη Cisco, υποστηρίζει το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς της Βόρειας Ελλάδας και της ευρύτερης περιφέρειας. Ενδεικτικά, για την ενίσχυση της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας, η Samsung προσφέρει τη λύση Webex on Flip 2.0, που υποστηρίζει την ομαδική εργασία μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών.