Σε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία λογισμικού και τεχνολογίας TheoremOne προχώρησε η S4 Capital, με στόχο να διευρύνει τις τεχνολογικές της υπηρεσίες.

Η εταιρεία θα συγχωνεύσει τη TheoremOne με τη MediaMonks, ακολουθώντας ανάλογη διαδικασία με τις προηγούμενες, άνω των 25, συγχωνεύσεων από την ίδρυσή της.

Η TheoremOne αναπτύσσει custom software λύσεις και επικαιροποιεί συστήματα παλαιού τύπου συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Η πελατειακή της βάση περιλαμβάνει εταιρείες όπως οι American Express, AT&T, Intel, Starbucks και Caterpillar.

(Πηγή: Campaign)