Η Roche ήταν χρυσός χορηγός του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (Delphi Economic Forum VI), υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου για σημαντικά θέματα που αφορούν στη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της υγείας. Η Roche είχε ουσιαστική συμμετοχή στο διάλογο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του φόρουμ, εστιάζοντας στη σημασία της εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εταίρων για την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικότερου συστήματος υγείας.

Την εταιρεία εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής της Roche Hellas, Ezat Azem και η Sabrina Schilling, Vice President, Digital Health Solutions Marketing της Roche Diagnostics. Ο Ezat Azem δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στη Roche εργαζόμαστε με σκοπό να κάνουμε σήμερα αυτό που οι ασθενείς θα χρειαστούν αύριο. Κι αυτό απαιτεί να είμαστε ευέλικτοι. Τώρα και στο μέλλον. Μετασχηματίζουμε λοιπόν σε βάθος τόσο τις δομές όσο και την κουλτούρα μας».